Private Equity – för dig som är långsiktig

I en traditionell portfölj kan det vara smart att lägga in alternativa tillgångsslag för att öka möjligheterna till meravkastning. På senare år har intresset ökat för onoterade aktier.

Porträtt Cecilia Kellner
Cecilia Kellner, investeringschef och ansvarig förvaltare på Nordea Liv & Pension.

Som investeringschef och ansvarig förvaltare på Nordea Liv & Pension är Cecilia Kellner van att arbeta med stora portföljer. I sin roll ansvarar hon för att cirka 250 miljarder kronor förvaltas på ett hållbart sätt i livbolagets tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. 

Hennes erfarenhet och kompetens som förvaltare kommer inte bara pensionsportföljerna till del, även Nordea Private Bankings kunder kan få tillgång till intressanta placeringar som annars kräver mångmiljonbelopp i investerings­kapital. 

Utöver traditionella värdepapper arbetar Cecilia Kellner med alternativa investeringar som private equity och venture capital, vilket historiskt har adderat mer avkastning till portföljerna.

Kan du beskriva vad alternativa investeringar är? 

– Det är tillgångsslag som egentligen funnits länge, men oftast för en begränsad skara investerare. På senare tid har de fått större spridning och är idag ett vanligt inslag i en portföljkonstruktion. Exempel på tillgångar är fastigheter, onoterade aktier, skog, infrastruktur, direkta lån av olika slag, hedgefonder och konst, med mera. De kallas ibland illikvida placeringar, eftersom de kan ta längre tid att köpa och sälja – de handlas inte på en marknadsplats.  

Är detta något du använder i pensionsförvaltningen? 

– Ja, eftersom vi har fördelen av att ha en lång placeringshorisont utgör alternativa investeringar ett bra komplement till övrig förvaltning, som mestadels består av räntor och aktier. Vi investerar

framför allt i fastig­heter, private equity och venture capital, men även i en del lån.

Beskriv private equity och venture capital lite närmare! 

– Det är investeringar i onoterade aktier, alltså bolag som inte handlas på någon börs och därmed är svårtillgängliga. Enkelt kan man beskriva det som företag med privat kapital. Med ett aktivt ägandeskap av olika investerare kan bolaget växa genom att frigöra outnyttjad potential och sedan säljas ett antal år senare till ett högre pris. Försäljningen sker då antingen på den privata marknaden, till en industriell köpare, eller genom en börsnotering. 

En typ av investering inom private equity är venture capital, som innebär investeringar i ett tidigt skede i bolagens liv. Riskkapitalet kommer oftast ifrån privata aktörer, family offices, framgångsrika entreprenörer och affärs­änglar samt venture capital-fonder. Venture capital innebär oftast något högre risk än för övrig private equity eftersom investeringen sker i en tidigare fas av bolagets utveckling.

Hur stora belopp krävs att man går in med? 

– För private equity brukar det handla om minst 50 miljoner kronor eller mer, vilket oftast bara stora institutioner eller större family offices kan investera. Inom Nordea Private Banking har vi tagit fram bra lösningar där privatpersoner och före­tagare kunnat gå in med betydligt mindre belopp. 

Nordea Private Banking har nyligen erbjudit kunderna att investera i Private Equity Mix, en placering som innehåller både private equity- och venture capitalfonder. Det minsta investeringsbeloppet har varit 200 000 kronor. Hittills har två produkter lanserats inom kategorin och efterfrågan har varit stor.

– För mig som förvaltare känns det värdefullt att kunna dra nytta av det vi gör i pensionsförvaltningen så att det även kommer enskilda kunder till del. Samtidigt finns det förstås risker, så man bör ha en välbalanserad portfölj. Därför erbjuder vi bara denna typ av placeringar i samband med rådgivning till kunder i Private Banking. 

Nordea är bäst på Private Banking – i Sverige och hela Norden!

Nordea Private Banking erbjuder en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning genom personlig rådgivning till privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. Som kund får du tillgång till en rad exklusiva tjänster, ett team av experter, ett omfattande nätverk och en förstklassig rådgivning som är anpassad efter just dina behov.

Notera att innehållet i denna artikel är menat som marknadsföringsmaterial och generell information. Innehållet ska inte tolkas som placeringsråd eller erbjudande om att köpa eller sälja investeringsprodukter. Investeringar innebär risk.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i en investeringsprodukt kan innebära att investeraren förlorar hela beloppet. 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Tel. 0771-455 455