Rätt miljökurs?

Skeppsredare ställs inför nya miljölagar. Men alla leder inte till mindre global uppvärmning.
Containerfartyg på havet

Från The World In publicerad i The Economist, översatt av InPress.
©2020 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Foto: Jerry Lampen/TTPiraternas storhetstid på världshaven är sedan länge förbi. I dag skyddar tjocka regelböcker både fartyg, besättningar och lasten ombord. Men för utsläpp är det fortfarande nästan fritt fram till havs.

Det ändras 2020. Den 1 januari sänker FN:s sjöfartsorganisation IMO den internationellt tillåtna maxnivån för svavel i fartygsbränsle från 3,5 till 0,5 procent. Syftet är att få ned svavelutsläppen som orsakar luftföroreningar och surt regn. Åtgärden kan öka branschens bränslekostnader med 60 miljarder dollar, enligt konsultföretaget Wood Mackenzie. Men det är inte allt. IMO har antagit regler som tvingar skeppsredare att senast 2024 installera utrustning för att rena det smutsiga barlastvattnet som fartygen suger in och tömmer ut. Kostnaden beräknas till 50 miljarder dollar. I fjol gick IMO med på att hal­vera branschens koldioxidutsläpp från 2008 års nivå till 2050 – trots att tekniken som krävs fortfarande saknas.

Fartyg står bara för 2 procent av världens koldioxidutsläpp, men genom sin förbränning av tjockolja orsakar de 13 procent av alla svavelutsläpp och 15 procent av kväveoxidutsläppen. Och utan reglering skulle fartygen 2050 ligga bakom 17 procent av koldioxidutsläppen, enligt en EU-prognos.

Uppåt 595 000 för tidiga dödsfall och 14 miljoner fall av barnastma orsakas av svavel från fartyg. De nya gränserna kommer att rädda liv. Men samma svavelutsläpp har också en önskvärd bieffekt: de minskar den globala uppvärmningen genom att skingra solljuset i atmosfären. De nya reglerna minskar denna kylande effekt med cirka 80 procent från 2020.

IMO har inte undersökt om ökad global uppvärmning, till följd av minskade solljusdämpande svavelutsläpp, skulle leda till fler dödsfall än de som i dag orsakas av luftföroreningar från fartyg. Paradoxalt nog är de nya gröna reglerna kanske inte odelat bra för miljön. 

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.