Redo för fossilfria transporter

Kraven på hållbara vägtransporter ökar från konsumenter och transport­köpare, och svensk transportnäring har goda möjligheter att bli en föregångare. Tekniken för att köra fossilfritt finns på plats, men nu krävs politiska beslut och stora offentliga investeringar.
Erik Alfredsson

Detta är en annons från Transportföretagen

Svensk transportnäring står inför stora utmaningar. Den kanske största utmaningen handlar om omställningen till hållbara, fossilfria transporter.

Övergången från dagens dieseldrift till fossilfria drivmedel, som biogas, vätgas och i förlängningen även elektricitet, borde egentligen vara ganska enkel. Tekniken finns redan och transportsektorn står redo. Men bollen ligger hos politikerna. De har ett antal stora beslut att fatta.

Åkeriet Alfredsson Transport i Norrköping, med 90 bilar av olika storlekar, är en föregångare på klimatsmarta transporter.

– Vi har haft som mål att vara fossilfria till 2025 men företaget kör faktiskt helt fossilfritt redan nu. Dieselbilarna kör vi på HVO, en förnybar syntetisk diesel, och de flesta av våra nyinvesteringar handlar om biogasbilar, berättar vd Erik Alfredsson.

Bakom åkeriets målmedvetna satsning på hållbara lösningar ligger en hel del nulägesanalyser och framtidsspaningar – allt fler stora transport-köpare har börjat ställa krav på fossilfria transporter, vilket grundas i ett tryck från konsumenterna. Den offentliga sektorns aktörer kräver redan i dag hållbara transportlösningar.

Men Erik Alfredsson tror att åkeriet får svårt att hålla den fossilfria linjen efter årsskiftet.

– Ja, tyvärr. I Sverige har vi en kvotplikt som handlar om en viss procentuell inblandning av förnybara bränslen i dieseln. Efter årsskiftet hoppar även övriga EU på detta med kvotplikt och efterfrågan på HVO kommer att öka kraftigt från länder som exempelvis Tyskland med stora prisökningar på bränslet och därmed även på transporterna som följd, säger han. 

Efter årsskiftet sker även något annat som kommer att sätta käppar i hjulen för åkerier som satsar på hållbar drift, påpekar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

– Sverige har ett skatteundantag på biodieseldrivmedel som upphör vid årsskiftet och priset på biodiesel kommer att stiga med uppåt 50 procent. Svenska åkerier kan leverera fossilfri drift även efter årsskiftet men då krävs att beställarna är villiga att betala för det, och det är inte alls säkert.

– Transportföretagen kräver fortsatta skatteundantag på biodiesel. Men vi kräver också beslut om stora investeringar i ökad elproduktion och förbättrad eldistribution. Med elektrifieringen som väntar runt hörnet så funkar det inte för Sveriges lastbilsflotta, godsterminaler, hamnar och bussterminaler att bara ansluta till vanliga väggkontakten, säger Tina Thorsell.

Hon möter ofta ansvariga politiker som är positiva till branschens omställning. 

– Men vi ser inga satsningar på vare sig bättre eldistribution eller utbyggd laddinfrastruktur, menar Tina Thorsell.   

En annan stor utmaning för transportnäringen är de förändrade transportmönster och ökade hållbarhetskrav som kommer i spåren av den kraftigt expanderande e-handeln. Jonas Arnberg, vd på Handelns utredningsinstitut, berättar om ledande e-handlare som samlats kring ”Hållbar e-handel”

– Där handlar det inte bara om biobränslen och elektrifiering. Diskussionerna rör även exempelvis hur emballagen är packade och hur logistiken kring transporterna kan ske på miljömässigt bästa sätt. E-handeln har stora returer och det är också en utmaning att få ihop på ett hållbart sätt, säger han.

Enligt Erik Alfredsson har e-handeln skapat enorma volymer av paket som kräver automatisering och andra nya lösningar för att kunna hanteras av transportföretagen. Åkeriernas bilflottor måste också förändras, i riktning mot fler mindre fordon.

– Där skon klämmer i dag är det allra sista ledet i transportkedjan – leveransen till konsumenten. Vi måste vi få igång ett bra samarbete med gatukontor, fastighetsägare och byggherrar så att vi kan komma fram där det är trångt. Kanske kan det bli aktuellt med natt-transporter med särskilt certifierade bilar med låga decibeltal. I nya tider är det viktig att tänka i nya banor, framhåller Erik Alfredsson.

Jonas Arnberg
Jonas Arnberg.

"E-handeln har stora returer och det är också en utmaning att få ihop på ett hållbart sätt."

Autonoma fordon

väntas få stor betydelse för transportnäringen, och för samhället i stort. Den tekniska utvecklingen pågår för fullt och redan idag sker transporter med självkörande fordon på avgränsade områden. Chaufförsrollen kommer att förändras – chauffören blir operatör som övervakar flera transporter parallellt. 

Transportnäringen kräver:

fortsatt skatteundantag på biodiesel efter årsskiftet

investeringar i ökad elproduktion och förbättrad eldistribution.

transportnäringen behöver engagerade beställare

Transport­företagen

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Med våra 9 700 medlemsföretag som tillsammans har cirka 221 000 anställda är vi den naturliga samlingspunkten för transportnäringen i Sverige.

Tina Thorsell
Tina Thorsell.

För elektri­fierade vägtransporter funkar det inte att ansluta till vanliga väggkontakten.