Rekordorder på svensk kraftöverföringsteknik

147 miljarder kronor och 2 000 nya jobb. Hitachi Energy landade nyligen ett av Sveriges största exportkontrakt någonsin, vilket kraftigt ökar antalet arbetstillfällen. Den gröna omställningen driver på utvecklingen av nya högeffektiva elnät, så den starka tillväxten lär fortsätta.
Flygbild på en kraftstation som ligger på ett grönt fält.
Foto: TenneT

Hitachi Energy är världsledande på teknik för elnät och utvecklar världens energi­system att bli mer hållbara, flexibla och säkra. De är den ledande aktören av system för att transportera högspänd likström över långa avstånd via så kallad HVDC-teknik. Utsikterna för branschen är, minst sagt, lovande. Fram till 2050 planeras enorma investeringar i både elproduktion och elnät när fossila energislag ska fasas ut. 

– Vi står inför en omfattande om- och utbyggnad av stamnäten samtidigt som en mängd storskaliga anläggningar för sol- och vindkraft ska integreras. Här ser vi stora möjligheter att fortsätta ha en ledande roll som leverantör av HVDC-­lösningar, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige. 

Leder utvecklingen

Med sina rötter i svenska Asea, är Hitachi Energy pionjär inom kraft­överföring.

– Elöverföring är vår paradgren och det började med att vi lade grunden till det svenska stamnätet för 140 år sedan. 1954 levererade vi den första HVDC-­lösningen till Gotland och sedan dess har vi lett utvecklingen på området.

”Just nu pågår tre revolutioner samtidigt inom energisektorn – och vi är bara i början av denna supercykel.”  Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sverige

Hitachi Energy satsar stora resurser på forskning och utveckling, och har några av världens största provhallar för högspänningsteknik i Ludvika. 

– Vi tänjer hela tiden på gränsen för vad som är möjligt när det gäller att förflytta stora mängder el över långa avstånd med hög stabilitet och små energiförluster, säger Tobias Hansson. Med dagens teknik kan vi öka kapaciteten och effektiviteten i näten. Och även klara elsystemen i områden där det enbart finns tillgång till vind- och solkraft. Därmed är vi på väg att lösa en av de stora knutarna i energiomställningen. 

De senaste åren har Hitachi Energy levererat HVDC-lösningar och tecknat nya ordrar i bland annat USA, Kanada, Brasilien, Kina, Indien och Storbritannien. Tillsammans med Petrofac har de tagit hem en jätteorder på totalt 147 miljarder kronor för tysk-nederländska stamnät­operatören TenneT. 

Hållbar affärsmodell

Ordern innebär att ett antal stora anläggningar för havsbaserad vindkraft i Nordsjön ska kopplas samman med det europeiska stamnätet via sex 2 GW-­system i Tyskland och Nederländerna. 

– Affären är anmärkningsvärd inte bara genom sin storlek, utan också för att den öppnar för nya affärsmodeller och standarder genom att den utgörs av ett tioårigt ramavtal istället för enskilda ordrar. Det innebär stora fördelar för alla parter och gör att vi kan investera mer. Och anställa fler redan i ett tidigt skede.

De kommande två åren investerar Hitachi Energy en miljard kronor i Ludvika. De rekryterar även ytterligare 2 000 personer utöver de 1 500 som har blivit anställda de senaste två åren.

– Det är verkligen en utmaning att växa så snabbt. Men vi ser det som en fantastisk möjlighet att med banbrytande teknik och kompetens fortsätta vara med och bidra till energiomställningen, säger Tobias Hansson. 

Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sverige

Det globala energisystemet är uppe i en supercykel

Vi befinner oss i en fas där tre starka faktorer driver på utvecklingen samtidigt:

1. Hela transportsektorn är på väg att elektrifieras

2. Den globala genereringsprofilen för el behöver ställas om

3. Industrins omställning till förnybara energikällor baseras på riklig tillgång till el

Visste du att ...

… Hitachi Energy har levererat hälften av alla HVDC-system i världen?

Fakta om HVDC-teknik

Med HVDC-teknik (High-Voltage Direct Current) är det möjligt att bygga ett likströmsnät som kan leverera högspänning över långa avstånd med hög stabilitet och små energiförluster.

Fakta om Hitachi Energy

Hitachi Energy har 40 000 anställda med verksamhet i 90 länder. Företaget är specialiserat på banbrytande teknik inom kraftteknik och energisystem. I Sverige har Hitachi Energy 5 500 anställda på 16 orter.