Skogsindustrin lyfter hamnvolymerna

Den globala ekonomin är under inbromsning – men trafiken i Göteborgs hamn fortsätter öka. Draglok är exporten, och då bland annat svensk skog och skogsprodukter som ökat markant under de tre första kvartalen i år.

Den övergripande trenden är en påtaglig minskning i import­volymer, medan det fortfarande finns ett jättetryck i den svenska exportindustrin, säger Claes Sundmark, försäljningschef vid Göteborgs Hamn AB. 

Särskilt anmärkningsvärd är volym­­­­ök­ingen när det gäller hanteringen av bilar och export av skogsprodukter som ökat markant. Den totala volymökningen av containrar i hamnen blev under de tre första kvartalen 2023 drygt 3 procent.  

– Det är urstarkt med tanke på att andra storhamnar som Rotterdam och Antwerpen backat med 7 procent under samma period, säger Claes Sundmark. Det betyder att vi tar marknadsandelar på en krympande global marknad.

Göteborgs hamn stärker därmed sin ställning som Skandinaviens största och viktigaste hamn och tar även marknadsandelar från andra skandinaviska hamnar. 

– Utvecklingen går mot större fartyg och större volymer per anlöp, och där har vi med vår storlek och genom vår satsning på att utveckla effektiva och hållbara tjänster vässat vår konkurrenskraft, säger Claes Sundmark.  

Fortsatt tryck i skogen

Svensk skogsindustri har klarat sig väl i den globala konkurrensen trots en vikande efterfrågan. Dessutom ökade exporten kraftigt i volym under årets första nio månader. Det handlar då framför allt om pappersmassa, sågade trävaror och papper/kartong. 

– Vi och våra aktörer i hamnen har investerat i nya logistikupplägg för att hantera skogsprodukter i containrar och fartygsförbindelser med andra svenska hamnar för pappersmassa. Det ökar effektiviteten och bidrar samtidigt till en minskad klimatpåverkan.

Bakom volymökningarna ligger ett nära samarbete mellan de olika aktörerna i leveranskedjan för skogsprodukter, framhåller Claes Sundmark:

– Rederierna gör ett väldigt bra jobb genom att snabbt kunna svara upp mot den ökade efterfrågan på hållbara transporter för skogsindustrin. Och tillsammans med våra terminaloperatörer har vi investerat i viktig infrastruktur och logistiklösningar som kan möta exportindustrins behov. Samtidigt säkrar vi kapacitet för att öka andelen klimatsmarta transporter genom utbyggnaden av hamnbanan i Göteborg.

Fortsätter investera

Prognoserna för 2024 rymmer många osäkerhetsfaktorer, men mycket pekar på en fortsatt gynnsam utveckling på exportsidan i Göteborgs hamn.

– Hur den globala ekonomin utvecklas kan vi inte göra så mycket åt. Men vi ser framför oss en utveckling där vi fortsätter ta marknadsandelar och fortsätter investera i effektivisering och klimatomställning för att kunna erbjuda effektiva och hållbara transportkedjor. Det gör att vi står väl rustade eftersom efterfrågan på hållbara transporter ökar kraftigt.

Ökad effektivitet med ny virkesterminal

Göteborgs hamn är sedan länge Sveriges största skogshamn och verksamheten uppgraderas ständigt för att kunna möta ökad efterfrågan på skogsprodukter. Virkesspecialisten Gothenburg Wood Terminal är det senaste tillskottet med ny utrustning och nya ytor strax intill APM terminals containerterminal med direkttrafik till över 70 destinationer runtom i världen. Totalytan på terminalen är 15 000 kvm som är järnvägsansluten med 240 meter spår rakt in i verksamheten.

40

miljoner ton gods passerar årligen Göteborgs hamn.

Stark tillväxt för bilexporten

Antalet nya bilar som passerar Göteborgs hamn fortsätter öka kraftigt. Under årets tre första kvartal ökade bilhanteringen i hamnen med hela 15 procent. Totalt passerade 191 000 nya bilar hamnen under perioden.

Fakta om Göteborgs Hamn

Närmare en tredjedel av all svensk in- och utrikeshandel går genom Göteborgs hamn och omkring hälften av alla containrar på väg till och från Sverige passerar Göteborg. Det gör Göteborgs hamn till Skandinaviens största fullservicehamn.

Göteborgs Hamn AB investerar stort i effektivisering, digitalisering  och omställning till infrastruktur för gröna bränslen för att stärka sin position som en av världens mest konkurrenskraftiga och hållbara hamnar.