Smarta elnät säkrar distributionen

ÖRESUNDSKRAFT | Framtidens smarta elnät redan idag? I nordvästra Skåne storsatsar Öresundskraft på att med hjälp av digitalisering skapa ett intelligent elnät för effektiva och säkra elleveranser.
Öresundskraft har som första svenska energibolag gått in som partner i AI Sweden, det nationella kunskapscentret för artificiell intelligens.

– Hela energimarknaden är mitt uppe i en genomgripande omställning och i den processen, att ställa om till ett mer hållbart och energieffektivt sätt att producera och distribuera el och annan energi, vill vi gå i främsta ledet, säger Dan Lilja, chef för affärsområdet Distribution på Öresundskraft.

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och är marknadsledande i nordvästra Skåne.

– Vi har satt upp ambitiösa kvalitets- och klimatmål och investerar tungt för att matcha en kraftigt ökad efterfrågan på el genom att öka kapaciteten och stabiliteten i våra nät.

Att analysera data och arbeta proaktivt kommer att bli allt viktigare för framtidens elnätsföretag. Att förutse effektuttag, kund- och investeringsbehov är mer komplext än tidigare men öppnar också nya möjligheter.

– Grundläggande för att kunna skapa smarta elnät är att samla in, systematisera och visualisera stora mängder data, säger Dan Lilja. Vi satsar stora resurser på digitalisering, bland annat genom att installera smarta sensorer i elnätet, såväl ovan som under mark.

Data från ett stort antal mätpunkter i Öresundskraft elnät kopplas ihop med annan data som väderprognoser, förbrukning och driftinformation.

– Därmed kan vi snabbt upptäcka och parera avvikelser och avbrott. Färre och kortare avbrott och tryggare elleveranser ger stora resursbesparingar i alla led, både för oss och våra kunder, men innebär också en stor vinst för miljön och klimatet.

”Grundläggande för att kunna skapa smarta elnät är att samla in, systematisera och visualisera stora mängder data.”, säger Dan Lilja, chef för affärsområdet distribution på Öresundskraft.

Fakta om Öresundskraft

Öresundskraft producerar och/eller distribuerar allt från fjärrvärme och fjärrkyla till el och biogas samt ansvarar för en stor del av elnätet och gasnätet i nordvästra Skåne.

Totalt har Öresundskraft
440 mil ledningar och
1 350 transformatorstationer i sitt elnät.

Öresundskraft har
125 000 kunder, 400 anställda, omsätter drygt 4,2 miljarder kronor och är ett av landets tio största energibolag.

Vill du veta mer?

www.oresundskraft.se hittar
du mer information om
hur Öresundskraft arbetar med smarta elnät.