Smarta it-lösningar ger handlingsutrymme

ATEA | Många företag brottas just nu med skenande priser och ovissa marknadsutsikter. Det gör att det är lätt att agera i affekt när man egentligen behöver vara både handlingskraftig och långsiktig.

Det finns all anledning att se allvarligt på det som händer omkring oss just nu med en energikris som påverkar både före-tag och samhällsfunktioner, säger Daniel Klöfver–skjöld, Concept Manager och erbjudandeansvarig för datacenter på it-infrastrukturföretaget Atea.

– Men utmanande tider gör också att vi blir mer lösningsfokuserade. De företag som lyckas hantera både de akuta utmaningarna och samtidigt förmår höja blicken för att staka ut en långsiktig strategi där it är en integrerad del har alla förutsättningar att gå stärkta ur krisen.

För de flesta företag och organisationer i dag är it-infrastrukturen avgörande för affären och måste därför vara både robust och framtidsanpassad.

–Företag som i goda tider inte skapat sig struktur och kontroll har inte samma handlingsutrymme, säger Daniel Klöfverskjöld. Samtidigt ser vi att företag som har tagit höjd för olika typer av utmaningar omvänt kan vässa sin konkurrenskraft i svåra tider.

Men hur ska då företag och offentliga aktörer tänka för att kunna hantera de akuta utmaningarna i en tid av skenande energikostnader?

– Här och nu gäller att så snabbt som möjligt identifiera och plocka de lägst hängande frukterna, säger Nina Karlsson, affärsområdeschef hybrid platforms. Har man gjort grundarbetet med klassificering av sitt data kan man lägga ut lämpliga delar av sin it-miljö i publika moln eller via driftade lösningar inom Sveriges gränser. Då drar man också fördel av de lägre energipriserna i norr.

Men för att fatta rätt beslut gäller det att så tidigt som möjligt ha kontroll på sin data och arbeta mot en väl förankrad målbild som formulerats i samverkan med hela organisationen.

– Helhetstänk och samverkan inom och utom företaget är viktiga framgångsfaktorer. Samtidigt behöver det finnas en beredskap för att möta olika typer av scenarier och en tydlig bild av vad man vill uppnå med hjälp av it. Finns allt detta på plats finns goda förutsättningar både för att kunna hantera den akuta situationen och säkra en långsiktigt hållbar utveckling, säger Nina Karlsson och Daniel Klöfverskjöld på Atea.

3

tips i energikristider

1.
Se över företagets kostnader för it-infrastruktur baserat på befintliga elpriser och utifrån olika scenarion för kommande prishöjningar.

2.
Kartlägg beroenden och få med hela
organisationen i de justeringar som görs.

3.
Sök stöd hos er it-leverantör för väg-ledning och förslag på alternativ.

– Ju tidigare vi kommer in i bilden, desto bättre, säger Daniel Klöfverskjöld och Nina Karlsson
på Atea. Som långsiktig partner kan vi utifrån kundens behov ta fram it-lösningar som leder
till en bättre och mer hållbar affär på både kort och lång sikt.

OM ATEA

Atea finns i sju länder och är den näst Atea finns i sju länder och är marknadsledare i Norden och Baltikum och är den näst största it-infrastrukturleverantören i Europa. I Sverige har Atea 35 kontor med 2 500 medarbetare.

Läs mer om Atea.