Unik global kraftsamling

LIF | Coronapandemin har ställt världen inför enorma utmaningar. Men tack vare en kraftsamling av aldrig skådat slag är nu de första vaccinen mot covid-19 på gång – på rekordtid. Med de nya vaccinerna kommer också erfarenheter som i framtiden kan rädda miljontals liv.
Provrör i medicintillverkning
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Detta är en annons från LIF

Det är bara ett år sedan de första rapporterna om ett nytt virus kom från Kina. När viruset sedan spred sig över världen ledde det snabbt till akuta bristsituationer på både läkemedel och medicinteknisk utrustning på många håll. Och parallellt med att man genom massiva insatser från myndigheter och läkemedelsbransch lyckades täcka de akuta behoven påbörjades den mest omfattande vaccininsatsen någonsin.

– Det vi har kunnat se under det här året är en kraftsamling utan motstycke från alla parter, från sjukvården, läkemedelsföretagen, statliga och regionala aktörer och från myndigheter på både nationell och internationell nivå, säger Anders Blanck, vd på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.

– Det har varit fantastiskt att se den globala uppslutningen för att möta pandemins utmaningar. Att vi bara ett år efter att viruset upptäcktes redan har flera vaccin på väg att bli godkända för bred användning inom EU, varav ett första redan är godkänt i Storbritannien, är inget annat än fantastiskt, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

I dag har vi över 200 vaccinkandidater under utveckling globalt, varav ett 50-tal kandidater redan befinner sig i kliniska studier, alltså testas på människor. Och flera av kandidaterna är redan under granskning av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, vilket är sista steget innan de blir godkända för bred användning. Detta kan jämföras med att det normalt tar många år att utveckla ett vaccin.

– Mitt under rådande pandemi har omfattande kliniska studier kunnat genomföras. De vacciner som är aktuella för Sverige har i genomsnitt över 50 000 personer med i studierna. Därmed finns en mycket solid vetenskaplig grund för att bedöma vaccinernas effekt och säkerhet, säger Jonas Vikman.

– Det är ett enormt åtagande som nog hade avfärdats som omöjligt tidigare. Men nu vet vi att det är möjligt och det gör att vi rimligen kommer att kunna genomföra fler stora, välgjorda studier på betydligt kortare tid i framtiden. Anders Blanck framhåller att den rekordsnabba vaccinutvecklingen aldrig hade kunnat ske utan den samverkansanda som rått mellan olika aktörer.

– Små biotechbolag har samverkat med stora globala läkemedelsföretag, 

Anders Blanck, vd för Lif.

”Pandemin har visat på betydelsen av en stark forskande läkemedelsbransch.”

Anders Blanck, vd för Lif.

Tre kandidater

Tre covid-19-vaccin har hittills anmälts för godkännande till den europeiska läkemedels-myndigheten EMA för löpande granskning (rolling review).

De tre första vaccinerna som granskas kommer från AstraZeneca/Oxford-universitet, BioNTech/Pfizer samt Moderna Biotech. BioNTech/Pfizers vaccin blev det första nationellt godkända vaccinet (Storbritannien).

1,7

… miljarder doser per år har fram till nu varit den samlade produktionskapaciteten för vaccin i Europa. För att kunna vaccinera hela jordens befolkning kan det behövas upp till 15 miljarder vaccindoser.

Fakta Lif

Lif är branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Lif arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska life science sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patient-företrädare.

Jonas Vikman, samhälls politisk chef på Lif.

”Det har varit fantastiskt att se den globala uppslutningen för att möta pandemins utmaningar.”

Jonas Vikman, samhälls politisk chef på Lif.

Visste du att ...

… en enda dos pneumokockvaccin (mot lunginflammation) tar två år att tillverka och kräver 500 kvalitetskontroller innan vaccinet är klart?