Unik kraftsamling för elförsörjningen

ÖRESUNDSKRAFT | Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Störst är ut­maningen i Skåne, som i dag är Europas mest obalanserade elområde.
Vackert rapsfält i Skåne
Öresundskraft är en av initiativtagarna till den kraftsamling som nu görs för att öka självförsörjningsgraden av el i Skåne från 15 till 50 procent fram till 2030.

Därför har ledande aktörer i regionen nu tagit fram en färdplan för en rekord­snabb utbyggnad av elproduktion och elnät.

– Skåne har i dag en självförsörjningsgrad när det gäller el på endast 15 procent. Den behöver vara 50 procent för att vi ska kunna bibehålla ett konkurrenskraftigt näringsliv och klara klimatomställningen.

Anders Östlund är vd på Öresundskraft och en av grundarna till Skånes effektkommission, där lokala och regionala aktörer inom energi, politik och näringsliv tagit fram en färdplan för hur kapaciteten för produktion och överföring av el ska kunna ökas kraftigt fram till 2030.

– Det behövs omfattande åtgärder på en rad områden och det är bråttom, men vi ser att det är fullt möjligt att lösa kapacitetsutmaningarna fram till 2030 om vi har gemensamma mål och samarbetar på alla nivåer, säger Anders Östlund.

Enligt färdplanen behöver såväl elproduktion som nätkapacitet byggas ut samtidigt som man fortsätter att effektivisera i alla led.

– Vi behöver investera stort i nya och mer effektiva vindkraftverk och solcellsanläggningar, men också i mer reglerkraft i form av nya gasturbiner och kraftvärme­verk samt skapa nya och mer effektiva elnät för att öka tillgängligheten.

Öresundskraft avsätter redan i dag stora resurser för att anta effektutmaningen i nordvästra Skåne, bland annat genom att effektivisera elnätet med hjälp av AI. Det tar dock lång tid att bygga infrastruktur för elproduktion och elnät, så tidsaspekten är kritisk, framhåller Anders Östlund:

– Därför är det viktigt att vi kommer i gång redan nu med allt från att anpassa regelverk och förkorta ledtiderna i tillstånds­processerna till att skapa ekonomiska incitament för investering i elproduktion och elnät. Det är bråttom och det finns inga alternativ.

Porträtt Anders Östlund
Anders Östlund, vd på Öresundskraft, tror att det är fullt möjligt att lösa kapacitetsutmaningarna.

Fakta om Öresundskraft

Öresundskraft med huvudkontor i Helsingborg är ett av landets största energibolag med 400 anställda, 120 000 kunder
och en omsättning på drygt 4,2 miljarder kronor.

Investerar i batterilager

Öresundskraft investerar tungt i framtidens elnät och satsar bland annat 200 Mkr på ett storskaligt batterilager i Ängelholm som kan lagra upp till 20 MW. Därmed skapas bättre kapacitet och balans i elnätet.

Storsatsning på solceller

Öresundskraft bygger en av landets största solcells­anläggningar på taket till Greenfoods nya produktions- och distributionshallar i Helsingborg. Greenfood har tecknat ett långtidsavtal om att köpa el från anläggningen och täcker därmed 20 procent av sitt elbehov med klimatsmart solel.