Uppdatera ledarskapet när kartan ritas om

En föränderlig värld – där nya utmaningar avlöser varandra – ställer helt nya krav på ledares analys- och navigeringsförmåga. 

Detta är en annons från Stockholm Executive School

Att leda stora företag på komplexa marknader i osäkra tider kräver ett aktivt och uppdaterat ledarskap, säger Ian Richardson, ansvarig för Centre for Executive Education vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. 

Ledare mitt i karriären behöver därför få möjlighet att uppdatera sina kunskaper inom allt från ny teknik som AI till strukturella förändringar. 

Executive MBA-programmet vid Stock­holms universitet vänder sig till företagsledare som varit aktiva i 15–20 år och som vill nå en ny nivå i sitt ledarskap. 

– Även stora och marknads­ledande före­tag riskerar att förlora sin relevans på marknaden om inte ledarna och organisationen tar till sig mer adaptiva och agila sätt att arbeta, fortsätter Ian Richard­son.

Lönsamhets- och tillväxtnivåerna i våra största företag ligger, om man räknar bort sammanslagningar och förvärv, på historiskt låga nivåer. Att identifiera nya former för värdeskapande på komplexa marknader är avgörande för bolagens hållbarhet på sikt.

Executive MBA-programmet har ett uttalat samhällsperspektiv och har som mål att främja personlig reflektion, kritiskt tänkande och ett principfast ledarskap med särskild tyngdpunkt på etik och hållbarhet. 

Ett annat område som kräver uppdaterad ledarkompetens är den snabba digitaliseringen i allmänhet och AI i synnerhet. 

– AI kommer för alltid att förändra den globala spelplanen, exempelvis när det gäller kompetensen företagen behöver rekrytera. Vi vill därför erbjuda en holistisk, utmanande och relevant ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du kan leda företaget i ett landskap där kartan hela tiden ritas om.

Executive MBA-programmet, Stockholms universitet

Löper över fyra terminer på halvfart och bygger på fyra grundläggande principer:
• Samhällsfokus för att bidra till en bredare samhällsnytta 
• Att kunna bygga etisk och hållbar affärspraxis
• Innehållet är förankrat i en gedigen evidensbas
• Övertygelsen om att mer komplexa och osäkra internationella marknader kräver bättre ledare.

I utbildningen ingår moduler som hantering av osäkerhet och komplexitet, strategisk smidighet och anpassningsförmåga, tillämpat kritiskt tänkande samt personlig utveckling. Stor vikt läggs också vid teknik- och datastrategi med fördjupade insikter i bland annat AI.

Nästa programstart är september 2024, med möjlighet att ansöka från januari samma år. www.su.se/executive-education  

”Förmåga till kritiskt och kreativt tänkande är ett allt högre krav på chefer när världen förändras i snabb takt.”
Ian Richardson.

Nationellt AI-program för chefer

Centre for Executive Education har utöver det internationellt erkända Executive MBA-programmet i samverkan med andra universitet och AI Sweden även tagit initiativ till det nationella utvecklings­­programmet AI for Executives. Utbildningen bedrivs på flera platser i Sverige.
För mer information:
www.aiforexecutives.se

Eftertraktade ledaregenskaper

Vilka egenskaper är mest eftertraktade på arbetsmarknaden? I en färsk rapport uppger företag att de fem mest efter­frågade egenskaperna är analytiskt tänkande, kreativt tänkande, flexibilitet, motivation och nyfikenhet. Om fem år väntas kreativ förmåga värderas högst följt av analytisk förmåga och teknisk förståelse.

Källa: World Economic Forum, The Future of jobs report 2023.