Uppdrag: att finansiera exportindustrins omställning

Det krävs stora investeringar för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Det gäller inte minst industri­sektorn. Svensk Export­kredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera omställningen genom svenska exportörer, deras underleverantörer och utländska kunder.

SEK har ett tydligt uppdrag: Att erbjuda konkurrenskraftiga finansieringslösningar som stärker svensk export och hjälper företag som aktivt jobbar med att minska koldioxidutsläppen. Hållbarhet är en allt tydligare konkurrensfördel. Ökad svensk export skapar fler jobb och ökad tillväxt. 

Porträtt Magnus Montan, vd SEK
– Omställningen i svensk industri är en motor för nya klimatsmarta innovationer och affärsmöjligheter, säger Magnus Montan, vd SEK.

– Vi använder vår långa erfarenhet av att finansiera stora projekt utomlands inom förnybar energi och infrastruktur när vi är med och finansierar omställningsprojekt i Sverige, menar Magnus Montan, vd på SEK.

När SEK kommer in i bilden handlar det ofta om projekt som kräver långfristig finansiering och hantering av risker. Och  gedigen hållbarhetsanalys. 

SEK kan gå in med expertis och finansiering när företag ska investera i en ny anläggning, utöka produktionen eller göra ett förvärv, både för exportföretag, men även deras underleverantörer och utländska kunder. 

– En del företag vill bredda sin finansieringsbas och inte ha alla lån hos en bank. Men vi erbjuder även finansiering till utländska köpare av svenska varor och tjänster, med allt från kortare löp­tider till långfristiga lösningar, som exportkrediter och projektfinansieringar, säger Magnus Montan. 

De flesta av kunderna har en omsättning på över 500 miljoner kronor.

– Det handlar om att styra finansieringen mot projekt och bolag som har en tydlig omställningsplan.

Gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån

SEK erbjuder gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån. Gröna lån är vad det låter som. Sociala lån syftar till socialt ansvarstagande, ofta i utvecklingsländer. Finansieringen kan vara kopplad till sjukvård, utbildning eller livsmedelstrygghet. Hållbarhetslänkade lån är kopplade till låntagarens egna viktiga hållbarhetsmål, till exempel minskad energiförbrukning eller färre arbetsplatsolyckor.

Ca 60

Med utlåning i cirka 60 länder, har SEK gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Missa inte! SEK:s färska Exportkreditbarometer.