Vad ska barnbarnen säga?

Vilka av dagens vanliga uppfattningar och beteenden kommer framtida generationer att fördöma?

Från The World In publicerad i The Economist, översatt av InPress.
©2020 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Dagens ungdom! Att ondgöra sig över ungdomars moral och dåliga val är något vi gjort i alla tider. De har förskräckliga kläder! De lyssnar på hemsk musik! De respekterar inte äldre människor! Men generationskritik fungerar åt båda hållen. Varje ny generation förfasar sig över den äldre generationens uppfattningar och beteenden. De hade slavar! Kvinnor fick inte rösta! Homosexualitet var brottsligt! Sociala förändringar innebär att uppfattningar och beteenden som är vanliga i dag kommer att vara oacceptabla inom några årtionden. Så vilka aspekter av världen 2020 kommer framtida generationer att förfäras över?

Den mest uppenbara kandidaten är att vi inte gjorde mer för att bekämpa klimatförändringarna. Framtida generationer kommer säkert att fråga varför så lite gjordes under så lång tid, trots alla bevis på miljöskador. År 2050 kanske äldre personer gömmer digitala bevis på långdistansflygningar i sin ungdom och påstår att de alltid åkte på semester med tåg. Kanske kommer det att anses dekadent eller till och med omoraliskt, att överhuvud­taget åka på semester. Den ultimata ekoturismen blir att stanna hemma.

Ett annat område där sociala attityder förändras snabbt, åtminstone i västvärlden, gäller kött. I takt med att alternativ tillverkade av växtprotein som inte går att skilja från kött, till exempel Impossible burger, blir allt bättre och billigare kommer argumenten för att sluta äta kött, och speciellt rött kött med sitt stora miljöavtryck, att bli allt starkare. Folk som inte motsätter sig kött av etiska skäl eller för djurens välbefinnandes skull kanske slutar äta kött av miljömässiga skäl, speciellt om den alternativa biffen är lika saftig som originalet. Konsumtionen fortsätter att öka i höginkomstländerna, men att servera riktigt kött till en middag kanske blir socialt oacceptabelt i mer upplysta kretsar.

Men allt handlar inte om miljön. Utbrett motstånd mot invandring kan ses som omoraliskt i framtiden.
Arbetstagare blir mycket mer produktiva när de flyttar från ett fattigt land till ett rikt. Förenklade migrationsregler
skulle vara bra både för invandrare och deras värdländer. Folk i rika länder påstår sig vilja hjälpa fattiga, men oroar sig över migranters påverkan på arbetsmarknaden, säker­heten och den sociala sammanhållningen, vilket får regeringar att begränsa invandringen. Framtida generationer kanske fnyser åt detta.

Dagens attityder mot könsidentitet och sexualitet är under snabb förändring, men kommer i bästa fall att anses som väldigt omoderna och i värsta fall djupt fördomsfulla, i takt med att nya familjesammansättningar och livsstilar uppstår. Gamla uppfattningar (som att barn måste ha två biologiska föräldrar) kommer alltmer att ifrågasättas i takt med att teknologin separerar sex och reproduktion.

Våra barnbarn kommer också att fördöma överutnyttjandet av antibiotika som är upphov till ökande antibiotikaresistens. När befintliga antibiotika blir ineffektiva kan också enklare operationer bli livshotande, precis som innan antibiotikan upptäcktes. Framtida generationer kommer att undra varför så lite gjordes för att utveckla ny antibiotika, med tanke på att processen tar minst ett årtionde.

Det enda man med säkerhet kan säga, är att framtida generationer kommer att fördöma flera aspekter av dagens samhälle. Det bör vi påminna oss om innan vi gratulerar oss själva till att vara mer upplysta än våra förfäder.

Läs också