Vågar Sverige slåss mot tobaksindustrin?

När det gäller hälsa håller det inte att ha ett strikt nationellt perspektiv. Levnadsvanor och ohälsa tar ingen hänsyn alls till nationsgränser.

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Vård&Hälsa, producerad av InPress. Läs mer på www.vardochhalsa.se

Text: Ulrica Segersten • Foto: ColourboxNär det gäller hälsa håller det inte att ha ett strikt nationellt perspektiv. Levnadsvanor och ohälsa tar ingen hänsyn alls till nationsgränser. Det menar Tobias Alfvén, ordförande för global hälsakommittén på Svenska Läkaresällskapet.

”Tobaksfritt Sverige 2025”
Ett område där Sverige kan visa på ett paradigmskifte är arbetet kring ”Tobacco Endgame  – Tobaksfritt Sverige 2025”, ett politiskt beslut som definierar ett datum då rökningen ska ha reducerats till några få procent i befolkningen.

– Med detta arbete är vi i Sverige radikala. Vågar vi, i likhet med Australien, lagstiftningsvägen också förbjuda varumärkesexponering med logotyp på cigarettpaketen, gör vi en viktig insats för den globala hälsan. Samhällsplanering som underlättar cykling och gång samt gårdar som uppmuntrar till lek på förskolor och skolor är andra åtgärder.

– Vi har också mycket att lära av andra länder. Italien var till exempel tidiga med att införa förbud mot rökning på restauranger, till mångas förskräckelse. Men det blev inte upplopp och många andra länder följde efter.

När det gäller levnadsvanor, att äta mindre kött och mer grönsaker, kan det lätt reduceras till den rika världens lyxproblem. Tobias håller inte med om att det är så.

– Hållbart är hälsosamt och hälso­samt är hållbart, oavsett vilket land eller vilken världsdel vi pratar om.

– Men vi kan aldrig lägga över hela ansvaret på individen. Samhället måste skapa förutsättningar att välja det som är hållbart och hälsosamt.

Subventionerade cykelreparationer
Ett praktiskt exempel är Södersjukhuset som ordnat subventionerade cykel­reparationer för att locka fler att ta cykeln till sjukhuset.

– Vi behöver skapa små och stora knuffar i rätt riktning. Världen har kommit överens om Agenda 2030 och WHO har en viktig roll. Det verkar vara svårare att ta de första stegen på nationell nivå. Vi lär ju få starka krafter emot oss då vi tar steget att förbjuda reklam på cigarettpaket. Men jag väljer då att tänka på den skillnad vi kan göra för länder som får allt sämre folkhälsa på grund av rökning. Några måste våga gå före för den globala hälsans skull.

 


Hur ser rökningen ut i världen?

Diagram, rökning i olika delar av världen

Rökningen ser rätt olika ut i världen. Inte minst procenttal för hur stor andel kvinnor respektive män som röker.


Neutrala cigarettpaket nästa steg?

Formgivning av cigarettförpackningar är en viktig reklam- och rekryteringskanal för tobaksindustrin. Australien införde som första land i världen standardiserade cigarettpaket i december 2012.


Global hälsa

Den rika världens levnadsvanesjukdomar har tyvärr fått fäste i världens låginkomstländer. Samtidigt möter en läkare på en svensk vårdcentral människor från hela världen. Därför är det viktigt att den moderna läkarutbildningen innehåller globala hälsostudier.

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.