Vård & Hälsa

Vård & hälsa

Vård&Hälsa, magasinet, webben och seminarier, var från början ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation. Läkaresällskapets målsättning är att vara den aktivt ledande oberoende och ideella organisationen som driver utvecklingsfrågor inom hälsa, vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Fokus är att att verka för en bättre folkhälsa samt ge patienter en ännu bättre upplevelse av hälso- och sjukvården över tid.

Tillsammans identifierade vi att det fanns behov av obunden information inom hälso- och sjukvårdsfrågor. I magasinet Vård&Hälsa och på webben lyfte vi frågor som påverkar hur hälso- och sjukvården utvecklas (Psykisk hälsa, kroniska sjukdomar, levnadsvanor och medicinska framsteg. Syftet var att ge en tydlig och samlad bild av pågående utveckling, samt ge vägledning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Sagt i Vård & Hälsa

Smakprov från Vård & Hälsa

Exempel på uppslag i magasinet Vård & Hälsa

Psykisk hälsa, medicinska framsteg ...

… kroniska sjukdomar och levnadsvanor är de övergripande teman vi lyft i Vård & Hälsa. InPress har gjort tidningar och redaktionella artiklar tillsammans med Svenska Läkaresällskapet sedan 2007.

Vård & hälsa på webben

Vill du veta mer?

För tillfället utkommer inga nya nummer av Vård & Hälsa men om du vill veta mer om tidigare nummer eller har några andra frågor, kontakta:

Ulrica Segersten

Redaktionschef
070-373 30 50

Teamet

Conny
Unéus

VD
070-373 30 70

Anders
Ekstedt

Projektledare
070-337 32 30

Johan
Lithén

Projektledare Finland
+358 40 5024 943

Ulrica
Segersten

Redaktionschef
070-373 30 50

Mariethe
Unéus

Redaktionsassistent
070-373 30 71

Mats
Westerberg

Projektledare
070-373 30 12

Lars
Jakobsson

Projektledare
070-373 30 10

Sofia
Karlsson

Art Director
0720-77 63 01

Tove
Engström

Art Director
0720-77 63 00