Ann Poulsen: ”Största hungerkrisen sedan andra världskriget.”

Den globala värdekedjan i gungning – livsmedelsförsörjning i krigets skugga

Anne Poulsen, UN World Food Programme i Norden, med uppdrag att lindra hungern för de upp emot 828 miljoner människor världen över som inte har tillräckligt med mat och 50 miljoner människor står inför krisnivåer av hunger. 

1 %

av inkomsten går till mat i vissa afrikanska länder

Ann Poulsen
Nordisk direktör, UN WFP

”The human potential lost in destroyed childhood is unforgivable.”

Ann Poulsen på DI Världen 2023:

Om ...

... värsta hungerkrisen

Livsmedelssäkerhetskrisen är större än något vi sett sedan andra världskriget. 1,7 miljarder människor är direkt påverkade av klimatkatastrofer 2022.  349 miljoner människor lever därtill under svår hungerkris. 49 miljoner människor lever idag på gränsen till svält. 2023 kommer därmed att bli det värsta året på länge vad gäller svält.

– Att undvika hunger handlar om så mycket mer än att bara hålla människor vid liv. Näringsrik mat är en förutsättning för mänskligt liv och utveckling. Hunger och svält i barndomen följer dessutom med som ett handikapp resten av livet. Det mänskliga potential som går förlorat på grund av en (av hunger) skadad barndom är oförlåtligt.

... krigets påverkan

– Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina har gått över alla (lands-) gränser. Både Ryssland och Ukraina är nyckelspelare för matproduktion i världen. Ukraina är till exempel den fjärde största veteproducenten i världen. Ryssland och Ukraina står vidare för 30 procent av världens veteproduktion, så störningar i den får konsekvenser för resten av världen och för livsmedelspriser. Vi har aldrig sett motsvarande prishöjningar på livsmedel som 2022. Inte ens 2008 då vi också hade kraftiga prisökningar.

... brutalt beslutsfattande

– I väst spenderar vi cirka 6–10 procent av våra inkomster på mat. I vissa afrikanska länder är motsvarande siffra 80 procent av inkomsten – alltså är prisökningar helt förödande för deras ekonomi och liv.

– Med samma budget, 71 miljoner dollar per månad, kan vi mätta 4 miljoner färre på grund av dyrare livsmedel. Det sätter oss vidare i en situation av brutala beslut, vem ska få mat och vilka blir utan?

... matens roll för fred

– Hunger och svält kommer att skapa oro och uppror i världen. Människors svält kommer att destabilisera världen på många håll. 2008, när vi senast upplevde kraftigt höjda matpriser, ledde det till 48 dokumenterade konflikter och härdar av social oro.

– TIllgången till mat kan användas för att skapa fred – och motsatsen. Livsmedelssäkerhet är därmed en förutsättning för utveckling och fred.

Livsmedelskrisen i siffror

  • 349 miljoner människor lever under svår hungerkris
  • 49 miljoner människor lever idag på gränsen till svält.
  • 80 procent av inkomsterna går redan till mat i vissa afrikanska länder. Med högre priser blir siffran ännu högre.
  • Ukraina och Ryssland står för 30 procent av världens veteproduktion.

Läs också

För tionde året i rad samlades drygt 200 delegater och talare i Vinterträdgården på Grand Hôtel för DI Världen konferens. Ta del av vad som blev sagt här.

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.